Een ogenblik geduld a.u.b.

Pilot Kindmonitor

author: remkevanderlinden

Hoe gelukkig en gezond zijn onze jongste inwoners? GGD Zuid-Limburg heeft een pilotmonitor voor kinderen van 0 tot 12 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn nu te vinden op de Gezondheidsatlas.

In het najaar van 2023 zijn ongeveer 6300 ouders uit de 4 deelnemende gemeenten (Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Heerlen en Stein) uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Van deze ouders hebben 2382 meegedaan aan dit onderzoek. De vragen gingen over verschillende onderwerpen zoals beweging, voeding, mentale gezondheid, leefomgeving en opvoeding.

Kinderen zitten goed in hun vel

Ouders gaat de opvoeding over het algemeen gemakkelijk af, maar er zijn wel omstandigheden die het lastig maken. Zoals moeite met rondkomen, lichamelijke of psychische problemen van een gezinslid en een scheiding. De grote meerderheid geeft aan dat de ervaren gezondheid van hun kind (zeer) goed is. Bovendien zijn de meeste kinderen gelukkig, voldoende weerbaar en zitten lekker in hun vel. Toch is in de laatste 3 maanden ongeveer 1 op de 3 kinderen gepest volgens hun ouders.

Weinig beweging, veel beeldschermgebruik

Op het gebied van leefstijl is veel winst te behalen. Kinderen bewegen bijvoorbeeld te weinig; minder dan 1 op de 3 kinderen voldoet aan de beweegnorm. Minder bewegen lijkt hand in hand te gaan met meer beeldschermgebruik. Ongeveer 1 op de 10 kinderen kijkt elke dag meer dan 2 uur naar een beeldscherm. Beeldschermgebruik neemt duidelijk met de leeftijd toe, terwijl kinderen minder bewegen naarmate ze ouder worden.

Resultaten en duidingssessie

De resultaten van de Pilot Kindmonitor staan nu op de Gezondheidsatlas en de rapportages per pilot gemeente zijn ook beschikbaar. Tijdens een duidingssessie op 29 mei zijn deze resultaten besproken met de deelnemende gemeenten en onderzoekers, beleidsadviseurs, adviseurs gezondheidsbevordering & jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg.  

Over de Pilot Kindmonitor

De GGD Zuid-Limburg heeft deze pilot uitgevoerd om de haalbaarheid van een Gezondheidsmonitor voor kinderen van 0 tot 12 jaar te testen. De vier deelnemende gemeenten gaven aan dat de resultaten zeer bruikbaar zijn voor beleid en ook over het proces waren zij heel positief. Het is de verwachting dat in het najaar van 2025 de Kindmonitor regionaal wordt uitgevoerd om zo de monitoringscylus (kind-jeugd-volwassenen & ouderen) compleet te maken.