Een ogenblik geduld a.u.b.

Bewegen en sporten in Zuid-Limburg

author: remkevanderlinden

Bij een gezonde leefstijl hoort voldoende bewegen en sporten. In dit panelonderzoek is er gevraagd naar het beweeg en sport gedrag van de inwoners van Zuid-Limburg. De resultaten zijn nu beschikbaar. 

Bewegen omvat alle fysieke activiteiten die men doet tijdens het dagelijkse leven, werk of vrije tijd. Denk aan wandelen, fietsen, tuinieren en huishoudelijke taken. Sporten is een gestructureerde vorm van bewegen, zoals voetbal, zwemmen of hardlopen. Om gezond te blijven wordt volwassenen en ouderen aangeraden minstens tweeënhalf uur per week matig intensief te bewegen én ook spier- en botversterkende oefeningen te doen. Vanaf 65 jaar is het advies om hier ook balansoefeningen bij te doen. Met het gezondheidspanelonderzoek is gekeken naar de beweegredenen, belemmeringen en stimulans van de Zuid-Limburgers.

Bewegen en sporten

Uit het onderzoek komt naar voren dat 60% aan de beweegnorm voldoet. Het valt op dat deelnemers jonger dan 30 jaar (67%) vaker aan de beweegnorm voldoen dan ouderen van 65+ (58%). De vrijetijdssporten zoals fitness en hardlopen zijn populair, maar ook balsporten, wielersport en krachtsport scoren hoog. Ruim de helft van de deelnemers sport individueel.

Beweegredenen

Uit het gezondheidspanel blijkt dat 90% gezond en fit blijven als belangrijkste reden heeft om te bewegen en sporten. Bijna twee derde doet het om gezondheidsrisico’s te verlagen. Buiten zijn is voor ruim de helft een beweegreden. Om te zorgen dat je blijft bewegen geeft 12% aan dat het een stimulans is om iemand te hebben om samen mee te gaan.

Belemmeringen

In het onderzoek is ook gekeken naar welke belemmeringen er kunnen zijn om te kunnen bewegen en sporten. Ongeveer een zesde geeft aan dat de gezondheid het niet toe laat om meer te bewegen. Te weinig tijd, andere bezigheden en te weinig doorzettingsvermogen zijn andere belemmeringen. Het kan dus slim zijn om een sport-buddy te zoeken als stok achter de deur om te gaan sporten. Gelukkig geeft 40% aan door niets te worden tegengehouden om voldoende te bewegen.

Sociale norm

De mening van mensen in de omgeving kan een invloed hebben op het bewegen en sporten. Wat iemand normaal vindt kan verschillen. De Zuid-Limburgers geven aan dat mensen in hun omgeving het ook belangrijk vinden om te bewegen (68% helemaal eens tot eens). 

Verder lezen

Bovenstaande is een korte samenvatting, alle resultaten van dit gezondheidspanelonderzoek staan in de factsheet

Gezondheidspanel Zuid-Limburg

De GGD Zuid-Limburg voert een paar keer per jaar onderzoek uit onder de panelleden in de regio. Zuid-Limburgers die lid zijn van dit Gezondheidspanel hebben zich daarvoor aangemeld en ontvangen een uitnodiging per e-mail om aan een panelonderzoek deel te nemen. Om te weten wat er in de regio speelt is elke stem belangrijk. U kunt ook meedoen. Aanmelden kan op www.ggdzl.nl/panel.