GEZONDHEIDSATLAS ZUID-LIMBURG

Volwassenen (18 jaar en ouder)
lokatienaam lokatienaam
Doelgroep: Volwassenen 18 tot en met 64 jaarBron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen 2020
Algemene gegevens
Aantal inwoners totaal
Aantal inwoners 18 jaar en ouder
()
Aantal inwoners
18 t/m 64 jaar
Aantal inwoners 18 t/m 64 jaar
()
Is laag opgeleid
18 t/m 64 jaar
Is laag opgeleid 18 t/m 64 jaar
()
Leefstijl
Rookt
Rookt
()
Drinkt overmatig alcohol
Alcohol
()
Voldoet aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen
Bewegen
()
Gezondheid
Heeft overgewicht
Overgewicht
--
(--)
Heeft 1 of meer
chronische aandoeningen
Aandoening
()
Heeft hoog risico op
angststoornis of depressie
Angst
()
Positieve gezondheid
Ervaart algemene gezondheid
als (zeer) goed
Gezondheid
()
Heeft matig tot veel
regie over eigen leven
Regie over eigen leven
()
Heeft een hoge veerkracht
Veerkracht
()
Veiligheid en hinder
Voelt zich weleens onveilig
in de eigen buurt
Onveilig in eigen buurt
()
Is bezorgd om gezondheids-
risico's in woonomgeving
Bezorg over woonomgeving
()
Ervaart ernstige hinder
door geluid
Geluidhinder
()
Woonkwaliteit buurt
Vindt dat buurt voldoende plekken heeft voor ontmoeting
Voldoende plekken in buurt voor ontmoeting
()
Vindt buurt aantrekkelijk
om in te bewegen
Bewegen in buurt
()
Is (zeer) tevreden met
groen in de buurt
Groen in de buurt
()
Armoede en werk
Heeft moeite met rondkomen
Rondkomen
()
Huishoudens met inkomen tot
120% van het sociaal minimum
Rookt
()
Heeft ≥ 1 uur/week
betaald werk
Werk
()
Participatie en eenzaamheid
Doet vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
()
Is intensieve mantelzorger
Mantelzorg
()
Is zeer eenzaam
Eenzaam
()
Verantwoording

Welkom bij het Wijkdashboard

Hier vindt u een selectie van kernindicatoren over gezondheid en welzijn van de burgers in Zuid-Limburg. In het linker menu kunt u een locatie kiezen. In oranje ziet u dan gegevens van de gekozen locatie. Om deze cijfers een kader te geven, worden ze vergeleken met het bovenliggende geografisch niveau. Gemeenten worden vergeleken met het Zuid-Limburgs gemiddelde en wijken/buurten worden vergeleken met het gemiddelde van de gemeente waartoe de wijk/buurt hoort.

Ik kan mijn wijk/buurt niet vinden?

Niet voor alle wijken en buurten zijn cijfers beschikbaar. Heeft u toch vragen over een wijk of buurt neem dan contact op. We kijken dan samen welke mogelijkheden er zijn.

Wijkdashboard Jeugd

Momenteel zijn alleen de wijkdashboards volwassenen en ouderen beschikbaar. De gemeentecijfers van jeugd vindt u terug op het dashboard jeugd. Heeft u vragen over jeugdcijfers van een wijk of buurt neem dan contact op. We kijken dan samen welke mogelijkheden er zijn.

Op zoek naar een specifiek onderwerp?

Op de dashboards Jeugd en Volwassenen vindt u nog meer onderwerpen. Hier vindt u ook aanvullende cijfers over doelgroepen, verdiepende cijfers en duidingsteksten. Wilt u snel iets vinden, maak dan gebruik van ‘de A-Z lijst’ in het menu rechtsboven (). Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met de GGD Zuid Limburg.

JEUGD VOLWASSENEN PROFIELEN PUBLICATIES A-Z LIJST CONTACT