Gemeenten kunnen bijdragen aan het versterken van het netwerk rondom jonge mantelzorgers. Door de gezinssituatie van zorgvragers in kaart te brengen via WMO-medewerkers en buurtteams kunnen jonge mantelzorgers tijdig gesignaleerd en ondersteund, dan wel doorverwezen worden.

Wonen en veilig opgroeien

In een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Hieronder wordt inzicht gegeven in de mate waarin de jongeren in Zuid-Limburg zich veilig voelen.

Selecteer het thema en het bijbehorende subthema:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gemeente

Trends

Geografische vergelijking
13-16 jarigen in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Verschil tussen leeftijdsgroepen in 2015

Verschil tussen jongens en meisjes in 2015

Verschil tussen opleidingsniveau's in 2015

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 13-16 jarigen GGD Zuid Limburg 2015

Veiligheid

Een veilige omgeving is nodig voor een optimale ontwikkeling van het kind. In Zuid-Limburg geeft 8% van de jongeren aan dat ze zich overdag soms tot vaak onveilig te voelen. Dit percentage is sinds 2009 stabiel.

Het percentage jongeren die zich ’s avonds / ‘s nachts onveilig voelen, daalt. In 2009 gaf 30% van de jongeren aan zich ’s avonds / ‘s nachts onveilig te voelen; in 2015 ligt dat percentage op 23%.

Meisjes voelen zich vaker onveilig

Meisjes voelen zich zowel overdag als ’s avonds ongeveer twee keer zo vaak onveilig als jongens (overdag: meisjes 11% vs jongens 6% en ’s nachts: meisjes 33% vs jongens 15%). Het gevoel van onveiligheid daalt naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Geografische verschillen

Het percentage jongeren die zich in eigen gemeente onveilig voelen, verschilt tussen de Zuid-Limburgse gemeenten. In de drie grote Zuid-Limburgse gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en enkele Parkstadgemeenten voelt ongeveer een kwart van de jongeren zich ’s avonds/‘s nachts onveilig. Van de jongeren in kleinere en plattelandsgemeenten voelt zich ongeveer 1 op de 7 onveilig.

Het percentage jongeren die zich overdag onveilig voelen, varieert per gemeente van minder dan 4% tot iets meer dan 10%.