Gemeenten kunnen bijdragen aan het versterken van het netwerk rondom jonge mantelzorgers. Door de gezinssituatie van zorgvragers in kaart te brengen via WMO-medewerkers en buurtteams kunnen jonge mantelzorgers tijdig gesignaleerd en ondersteund, dan wel doorverwezen worden.

Gezondheidsatlas Jeugd Zuid-Limburg

Deze gezondheidsatlas biedt een overzicht van gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg van de Zuid-Limburgse jeugd. Op dit moment zijn cijfers en informatie opgenomen over de leefstijl van 13 t/m 16 jarigen. Het overzicht wordt later uitgebreid met andere thema's en andere leeftijdsgroepen. Daarnaast worden aanknopingspunten opgenomen voor jeugdgezondheidsbeleid.

Gezondheids-
atlas Jeugd Zuid-Limburg

Deze gezondheidsatlas biedt een overzicht van gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg van de Zuid-Limburgse jeugd. Op dit moment zijn cijfers en informatie opgenomen over de leefstijl van 13 t/m 16 jarigen. Het overzicht wordt later uitgebreid met andere thema's en andere leeftijdsgroepen. Daarnaast worden aanknopingspunten opgenomen voor jeugdgezondheidsbeleid.

Thema's

Demografie

Leefstijl

Vrijetijdsbesteding

Gezondheid

Zelfredzaamheid

Mantelzorg

Onderwijs

Wonen en veilig opgroeien

Arbeid

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Gezondheidsatlas

Neem contact op